პაპიროსი „ჰერცოგოვინა ფლორის“ ბოლო კოლოფი ორი ღერით, რომელთა მოწევაც სტალინმა ვერ მოასწრო.<br> პაპიროსი პაპიროსი „ჰერცოგოვინა ფლორის“ ბოლო კოლოფი ორი ღერით, რომელთა მოწევაც სტალინმა ვერ მოასწრო.
კაბინეტი <br>სტალინის პირადი კაბინეტი 1918- 1922 წლებში<br> კაბინეტი კაბინეტი 
სტალინის პირადი კაბინეტი 1918- 1922 წლებში
კაბინეტი <br>სტალინის პირადი კაბინეტი 1918- 1922 წლებში<br> კაბინეტი კაბინეტი 
სტალინის პირადი კაბინეტი 1918- 1922 წლებში
„სიმენსის“ ფირმის შავი ტელეფონით სტალინი პირველი კაბინეტიდან კრემლში რეკავდა.<br> კაბინეტის ტელეფონი „სიმენსის“ ფირმის შავი ტელეფონით სტალინი პირველი კაბინეტიდან კრემლში რეკავდა.
გერმანული „პელიკანის“ ფირმის კალამი, რომლითაც სტალინი სარგებლობდა პოტსდამის კონფერენციაზეს.<br> ავტოკალამი გერმანული „პელიკანის“ ფირმის კალამი, რომლითაც სტალინი სარგებლობდა პოტსდამის კონფერენციაზეს.
სტალინის ნაქონი ჩიბუხები.<br> ჩიბუხები სტალინის ნაქონი ჩიბუხები.
სტალინის ნაქონი ჩიბუხები.<br> ჩიბუხები სტალინის ნაქონი ჩიბუხები.
პაპიროსი „ჰერცოგოვინა ფლორის“ ბოლო კოლოფი ორი ღერით, რომელთა მოწევაც სტალინმა ვერ მოასწრო.<br> პაპიროსი პაპიროსი „ჰერცოგოვინა ფლორის“ ბოლო კოლოფი ორი ღერით, რომელთა მოწევაც სტალინმა ვერ მოასწრო.
მარშლის შინელი და ქუდი<br> შინელი და ქუდი მარშლის შინელი და ქუდი
მარშლის შინელი და ქუდი<br> შინელი და ქუდი მარშლის შინელი და ქუდი
სტალინის უმცროსი ვაჟის ვასილის ხელნაკეთი ხის ზარდახშა, საჩუქარი მამისადმი. კოლოფის ერთ კუთხეში გაკეთებულია წარწერა: „სახსოვრად მამას“, მეორეში – „ვასიასაგან 21.12.31წ.“<br> ზარდახშა სტალინის უმცროსი ვაჟის ვასილის ხელნაკეთი ხის ზარდახშა, საჩუქარი მამისადმი. კოლოფის ერთ კუთხეში გაკეთებულია წარწერა: „სახსოვრად მამას“, მეორეში – „ვასიასაგან 21.12.31წ.“
სტალინის უმცროსი ვაჟის ვასილის ხელნაკეთი ხის ზარდახშა, საჩუქარი მამისადმი. კოლოფის ერთ კუთხეში გაკეთებულია წარწერა: „სახსოვრად მამას“, მეორეში – „ვასიასაგან 21.12.31წ.“<br> ზარდახშა სტალინის უმცროსი ვაჟის ვასილის ხელნაკეთი ხის ზარდახშა, საჩუქარი მამისადმი. კოლოფის ერთ კუთხეში გაკეთებულია წარწერა: „სახსოვრად მამას“, მეორეში – „ვასიასაგან 21.12.31წ.“
მემორიალური ნივთები
  • კაბინეტი - სტალინის პირადი კაბინეტი 1918- 1922 წლებში.
  • კაბინეტის ტელეფონი - „სიმენსის“ ფირმის შავი ტელეფონი.
  • ავტოკალამი - გერმანული „პელიკანის“ ფირმის კალამი, რომლითაც სტალინი სარგებლობდა პოტსდამის კონფერენციაზეს.
  • ჩიბუხები - სტალინის ნაქონი ჩიბუხები.
  • პაპიროსი - პაპიროსი „ჰერცოგოვინა ფლორის“ ბოლო კოლოფი ორი ღერით, რომელთა მოწევაც სტალინმა ვერ მოასწრო.
  • შინელი და ქუდი - მარშლის შინელი და ქუდი
  • ზარდახშა - სტალინის უმცროსი ვაჟის ვასილის ხელნაკეთი ხის ზარდახშა, საჩუქარი მამისადმი. კოლოფის ერთ კუთხეში გაკეთებულია წარწერა: „სახსოვრად მამას“, მეორეში – „ვასიასაგან 21.12.31 წ.“